Inclusie Kalender
2022
Beste collega,
Het nieuwe jaar is van start gegaan en bijgaand lanceren we dan ook graag de ‘OCW Inclusie Kalender’. Een kalender van culturele feest- & betekenisvolle dagen en alle nationale dagen in één overzicht. Met deze kalender willen we culturele uitwisselingen en ontmoetingen stimuleren onder medewerkers en verbindingen leggen door gezamenlijk ook ‘andere’ dagen te vieren.
Een middel om connectie te maken met elkaar. Wie zich verbonden voelt, voelt zich thuis. En wie zicht thuis voelt kan zichzelf zijn. Dat vinden wij belangrijk binnen OCW. Een organisatie die de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert. Diversiteit en inclusie zorgen voor nieuwe perspectieven, rijkere discussies en een grote maatschappelijke vertegenwoordiging en betrokkenheid.
Download de kalender
Bekijk hier de ‘OCW Inclusie Kalender’. Een kalender van culturele feest- & betekenisvolle dagen en alle nationale dagen in één overzicht.
Downloaden
Heb je feedback en mocht je bepaalde dagen missen, geef het dan gerust aan ons door!

De kalender is het beste te bekijken in Adobe Reader
Samen naar een kleurrijk OCW
Wil je de dagen uit de kalender toevoegen met één klik toevoegen aan je Outlook-agenda? Dan kan dat via onderstaand button.
OCW wenst iedereen een inclusief 2022!
Over DiversOCW
DiversOCW maakt zich sterk voor signalering, bewustwording en agendering van vraagstukken rond diversiteit, inclusie en uitsluiting. Het programma zet zich in op de bevordering van een inclusieve organisatiestructuur en -cultuur. Dat is belangrijk in de werkgeversopgave, om huidige en toekomstige medewerkers te blijven binden, en in de maatschappelijke opgave, om goed in contact te kunnen zijn met de samenleving. Het programma richt zich met tal van activiteiten, initiatieven en samenwerkingen op het uitbreiden van een inclusieve organisatiecultuur, het tegengaan van discriminatie en uitsluiting binnen OCW en op versterken van de verbinding tussen medewerkers in alle lagen van de organisatie.

Is de mail niet leesbaar? Bekijk in browser